Historie obce

Z historie:

Kdy byla osada založena (a kým) nelze zjistit. Rovněž název „Větrovy“ je historickou záhadou. V době třicetileté války bylo návrší obsazeno vojsky císařského generála Baltazara Marradase. V té době je zde zmínka o třech roztroušených samotách, ale o jejich majiteli prameny neuvádějí žádné informace. Název „Větrovy“ se v té době ještě neuvádí.

Název „Větrovy“ nalézáme až v 18. století, kdy osada příslušela k panství Želečskému. Uvádí se zde šest domkářů. Statek osada neměla. Osadníci byli pravděpodobně pastevci, neboť o „osedlaných gruntech“ (lánech) zde není zmínka. Počet domkářů se průběhem 19. století rozrostl na 11 chalup.

Pamětihodnosti:

rozhledna Hýlačka-Větrovy

Na západní straně návrší se nalézá nejvyšší bod (525 m), jenž byl pojmenován „Na Hylačce“. Co to znamená „Hylačka“ – v dnešní tanskripci „Hýlačka“ – nelze nikde zjistit.

Comments are closed.