Kontejner na zelený biooodpad

Vážení spoluobčané,

V minulých dnech naší příměstské části Město zapůjčilo kontejner na bioodpad. Jednání o zapůjčení nám trvalo celý rok a pokud nebudou dodržovány podmínky zápůjčky, nastanou restrikční opatření ze strany města a kontejner nebude do odstranění nevhodného odpadu odvezen.

Všichni občané byli informováni jak do svých poštovních schránek, tak i ve vývěsních skříňkách o podmínkách provozu kontejneru.

K naší radosti je kontejner hojně využíván, zatím byl naplněn každý týden.

Tento kontejner je určen pouze pro ukládání bioodpadu!!!!!!!! 

Ve večerních hodinách  dne 02.05.2018 nám kdosi naházel do tohoto kontejneru níže vyfocené desky, které rozhodně nejsou žádný bioodpad!!

Žádáme majitele těchto desek, aby si je odvezl a zlikvidoval vhodným způsobem!!!

Za VPČ Větrovy: Dana Kupková

Zařazeno v rubrice Aktuality. Pod odkazem.

Comments are closed.