Setkání s občany – ohlédnutí

Setkání s občany proběhlo v restauraci ZOO za účasti vedoucího odboru vnitřních věcí Vladimíra Helmy a odborné pracovnice správy MěÚ Pavlíny Vítkové. Za obec Větrovy byli přítomni členové samosprávy a jedenáct občanů. 

Obsahem pak byly připomínky občanů k těmto tématům: 

  •  nepořádek u kontejnerů na odpady
  • suché stromy u silnice na Horky
  • zpevnění svahu a vyčištění rybníku
  • hluk sekaček a jiného nářadí o víkendu
  • hluk letadel nad obcí
  • stav chodníků a komunikací
  • neuklizené psí exkrementy 
  • stav zeleně v okolí autobusové zastávky
  • nepovolený materiál v kontejneru na bioodpad

Současně samospráva žádá všechny občany o připomínky a témata na zlepšení stavu obce pro chystané setkání samospráv příměstských částí Města Tábora. Případné návrhy zašlete, prosím, na kontakty uvedené na této webové stránce (rubrika Samospráva/ Kontakty)

Za zaslané návrhy všem předem děkujeme.

Samospráva Větrovy

Zařazeno v rubrice Zprávy samosprávy. Pod odkazem.

Comments are closed.